•  


    Zapraszamy od 6:30 do 17:30

    My się nigdy nie nudzimy.


      


    Świetlica w naszej szkole to nie tylko doskonałe miejsce do spędzania wolnego czasu przed i po lekcjach, ale też czas zdobywania nowych doświadczeń i cennych umiejętności. To fantastyczne miejsce, gdzie uczymy się poznawać otaczający nas świat. Magiczne – jak drugi dom , przyjazne, bezpieczne i życzliwe dzieciom.

    W naszej świetlicy nie ma czasu na nudę, zawsze coś ciekawego i interesującego się dzieje. Czas spędzony u nas to wspaniała przygoda, podczas której uczniowie odkrywają i ujawniają własne umiejętności, rozwijają swoje zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia.

    Pobyt w świetlicy uatrakcyjniają:

    • zajęcia czytelnicze
    • zajęcia ruchowe
    • zajęcia plastyczno-techniczne
    • zajęcia umuzykalniające
    • zajęcia multimedialne
    • zabawy dydaktyczne
    • zajęcia warsztatowe, ułatwiające naszym dzieciom poznanie świata emocji i uczuć.

    Wszyscy chętnie i aktywnie pracujemy wycinamy, kleimy, czarujemy w origami, śpiewamy, czytamy oraz odkrywamy sekrety świata.

    Troszczymy się, by każdy z nas uczył się nawyków kultury życia codziennego oraz nawiązywał prawidłowe relacje z rówieśnikami. Wspólnie dbamy o czystość i estetyczny wygląd pomieszczeń oraz szanujemy wyposażenie świetlicy tak, by wszystkie gry, książki, zabawki, klocki cieszyły nas jak najdłużej. Dzięki temu czas spędzony w świetlicy jest zawsze miły, radosny i bezpieczny, a przede wszystkim jest wspaniałą, niekończącą się zabawą.


    Świetlicowe pomysły na spędzanie czasu


    Od 05.10.2017 roku zostało utworzone przez Radę Rodziców
    konto świetlicowe o numerze:

    95 1020 1055 0000 9102 0400 3240,
    na które będą mogli Państwo wpłacać dobrowolne składki.
    Wpłaty będą przeznaczone na zakup materiałów plastycznych do pracy z dziećmi.


    Dokumenty


    Regulamin świetlicy

    Wniosek zapisu dziecka

    Zgoda na samodzielny powrót lub upoważnienie osoby małoletniej

    Upoważnienie do jednorazowego odbioru dziecka


  • Cztery pory roku w świetlicy szkolnej 

   Wydarzenia świetlicowe

   Więcej informacji na świetlicowym padlecie