• Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

   Inspektor Ochrony Danych Osobowych
   Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie
   Kamila Rudzińska

   e-mail: iod.ursus@edukompetencje.pl

   Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

   Podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

   1. Art. 37 - 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);
   2. Art. 8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781).
   3. Zarządzenie nr 05/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie z dnia 01.12.2023 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.