• W roku szkolnym 2020/2021 Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st Warszawy "Szkoła z pomysłem" – "Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych". 

    Nasza Szkoła znalazła się w elitarnym gronie warszawskich placówek wyróżnionych tytułem "Szkoły z pomysłem", co świadczy o tym, że realizujemy ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich szkolną społeczność.

    Osiągnięty sukces zawdzięczamy przede wszystkim naszym Uczniom, którzy mobilizują nas do podejmowania nowych inicjatyw oraz Rodzicom i Nauczycielom, którzy wspierają swoje dzieci i uczniów oraz dokładają starań, by nasza współpraca przebiegała pomyślnie.

    Ten zaszczytny tytuł zobowiązuje nas wszystkich do jeszcze większego zaangażowania na rzecz uczniów i budowania wizerunku  szkoły,  jako przyjaznej, otwartej, twórczej i innowacyjnej na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

    Nasze działania na rzecz wspierania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych


      

    Szkoła Podstawowa nr 382 posiada Certyfikat "Szkoły Wspierającej Uzdolnionych" – WARS I SAWA, przyznawany przez Prezydenta m.st. Warszawy.

    Nasz projekt akcentował działania, jakie realizujemy w zakresie rozwijania wszechstronnych zainteresowań i talentów dzieci. Wśród niewielkiej grupy nagrodzonych szkół byliśmy najmłodszą z placówek, która otrzymała to prestiżowe wyróżnienie z rąk zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy - pana Włodzimierza Paszyńskiego, Dyrektora Biura Edukacji – pani Joanny Gospodarczyk i  członków Kapituły.     

   • Lista galerii

    brak danych