• Historia Szkoły Podstawowej nr 382


   Szkoła Podstawowa nr 382 jest spadkobierczynią placówek, które mieściły się w budynku przy obecnej Konińskiej 2.

    

   1968r. - 1978r. - Szkoła Podstawowa nr 5

   Pierwsza szkoła, która tutaj działała to Szkoła Podstawowa nr 5, oddana do użytku 2 - go września 1968r.
   Placówka została ufundowana ze środków Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów. Naukę w szkole rozpoczęło 896 uczniów w 27 oddziałach. Grono Pedagogiczne liczyło 32 nauczycieli. Obecna ulica Konińska nosiła wtedy nazwę Baśniowa.

      

   Zdjęcia budynku szkoły z 1968r., widok od ul. Baśniowej (obecnie Konińska)

       

   1978r. - 2001r. - Szkoła Podstawowa nr 16

   Zmieniająca się historia miasta i wprowadzane na przestrzeni lat reformy oświaty powodowały zmiany numeracji szkół, a także ich przekształcenia. Po włączeniu Ursusa do Warszawy zmienił się numer szkoły z 5 na numer 16.

   1999r. - 2001r. - Gimnazjum nr 2

   2001r. - 2007r. - Gimnazjum nr 132

   2007r. - 2013r. - Zespół Szkół nr 42

   Reforma oświaty z 1999r., przekształciła Szkołę Podstawową nr 16 w Gimnazjum nr 2, które w roku 2001 otrzymało numer 132. 
   W 2007r. część placówek oświatowych na terenie dzielnicy Ursus zmieniła swoje siedziby. Gimnazjum nr 132 z Oddziałami Integracyjnymi przeniesione zostało do budynku przy ulicy Dzieci Warszawy 42, a jego miejsce zajął Zespół Szkół nr 42, który w 2013 roku powrócił na ulicę Dzieci Warszawy 42.

    

   Szkoła w 2006r.

   2013r. - 2017r. - Filia Szkoły Podstawowej nr 4

   W roku 2013 powołano Filię Szkoły Podstawowej nr 4 im. Władysława Broniewskiego przy ul. Walerego Sławka 9, która funkcjonowała 4 lata.

   W 2015r. rozpoczęła się rozbudowa szkoły.

     

     

     

   1 września 2016 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej części szkoły filialnej poprzedzone uroczystą mszą świętą w kościele pod wezwaniem Świętego Józefa Oblubieńca NMP.

   Swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Rafał Markowski, ks. prałat Zbigniew Sajnóg - dziekan dekanatu ursuskiego, a także Wicemarszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, Wicedyrektor Biura Edukacji m. st. Warszawy w osobie Pani Beaty Murawskiej oraz Burmistrz Dzielnicy Ursus Pani Urszula Kierzkowska wraz z zastępcami - Panem Wiesławem Krzemieniem i Panem Kazimierzem Sternikiem, Pani Elżbieta Chybińska - Dyrektor DBFO, Pani Maria Łukaszewicz - radna m. st. Warszawy, Pani Joanna Hermanowska - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Ursus oraz pracownicy wydziału, Pan Henryk Linowski - Przewodniczący Rady Dzielnicy wraz z radnymi, Pani Edyta Bartos - Przewodnicząca Rady Szkoły i Rady Rodziców.

   Pani Dyrektor Ewa Gerełło wraz z wicedyrektorami Paniami Agnieszką Jasitczak-Wolską oraz Bogumiłą Wodyńską zaprezentowały nową część szkoły, po czym odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego w nowej placówce.

     

     

   Szkołę odwiedzili znamienici goście.

    

   Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz – Waltz            Marszałek Sejmu RP – Małgorzata Kidawa - Błońska

     

   Ksiądz Biskup Rafał Markowski                                                  Ksiądz Biskup Michał Janocha

    

   od 2017r. - 2013r. - Szkoła Podstawowa nr 382

   Od roku szkolnego 2017/2018 nasza szkoła rozpoczęła swoją historię jako samodzielna placówka.

     

   Wybór imienia szkoły

   25 i 26 maja 2018 r. w tajnym głosowaniu społeczność szkolna i lokalna zdecydowała o wyborze imienia dla naszej szkoły. Głosowaniu zostały poddane trzy propozycje:

   - Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci
   - Szkoła Podstawowa nr 382 im. Odkrywców Talentów
   - Szkoła Podstawowa nr 382 im. Wadny Chotomskiej

      

     
    

   Największą ilość głosów zdobyła Szkoła im. Warszawskich Dzieci, bo chcemy, żeby nasza szkoła była szkołą dzieci – tych małych i tych troszkę większych, szkołą beztroskiego dzieciństwa, zawierania dziecięcych przyjaźni i mądrego wchodzenia w dorosłość. Chcemy, żeby dzieci realizowały u nas swoje pasje, odkrywały talenty, doskonaliły umiejętności i odnosiły sukcesy. Pragniemy by poczuły się dziećmi Warszawy –korzystającymi z dóbr kultury, odkrywającymi historię stolicy, poznającymi dokonania wybitnych warszawiaków, czerpiącymi radość z obcowania z przyrodą.
    

   Wraz z imieniem, szkoła otrzymała również sztandar.

     

   Klasy sportowe w szkole

   W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole została otwarta klasa sportowa o profilu piłka siatkowa/piłka nożna.
   12.01.2018 Pani Agnieszka Jasitczak-Wolska podpisała porozumienie o współpracy z Zarządem Klubu Iskra przy tworzeniu klasy sportowej w piłce siatkowej. 

   cdn.