foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Żółwica Leosia już cieszy się z nowego domu

Dzięki Waszej pomocy możliwy był zakup nowego terrarium z odpowiednim oświetleniem i wyposażeniem. Leosia od kilku dni mieszka w nowym domu i już można zauważyć zmiany w jej zachowaniu, mniej śpi i jest znacznie bardziej aktywna.

Należy odpowiednio dbać o zwierzęta, które hodujemy. To na właścicielach zwierząt spoczywa obowiązek zapewnienia im odpowiednich warunków do życia. Cieszę się, że dla tak wielu osób los żółwicy nie był obojętny.

 Dzięki realizacji tego projektu Leosia zyskała nowy dom, a szkoła estetyczny kącik, w którym można ją obserwować.

Projekt strefy ciszy i relaksu w naszej szkole
 
Projekt strefy ciszy i relaksu ("kącik ciszy") w ramach programów "Szkoła to my" i "Zaprojektuj szkołę" realizowany był w Szkole Podstawowej Nr 382 w Warszawie w okresie od września 2018r. do końca maja 2018r.

Ideą zorganizowania strefy ciszy, wypracowaną wspólnie przez zespół uczniów i nauczycieli podczas warsztatów, było ograniczenie hałasu w szkole podczas przerw, stworzenie warunków do relaksu, wypoczynku i przygotowania się do wysiłku umysłowego na kolejne zajęcia. Uczniowie mogą teraz odpoczywać w  odpowiednich warunkach, zagrać w  szachy, warcaby, gry planszowe.

Zwieńczeniem tego projektu była jego prezentacja przez uczniów naszej szkoły podczas VIII Ogólnopolskiego Festiwalu "Szkoły z klasą". Zyskał on wysoką ocenę i uznanie w oczach ekspertów i uczestników Festiwalu.

"Kącik ciszy” jest wielowymiarowym sukcesem, bo podnosi nie tylko jakość funkcjonowania szkoły, stwarza lepsze warunki do nauki dla dzieci, ale też uczy współodpowiedzialności za szkołę i pokazuje nie tylko dzieciom, że przemyślana współpraca i chęć do działania tworzą dobro, które miejmy nadzieję, że będą szanować, bo jest ono efektem ich pracy.

"Od słuchania do czytania i pisania"
Projekt w ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych
 
Nasza szkoła otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Od słuchania do czytania i pisania" w ramach XV edycji Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych.
Projekt zakłada przeprowadzenie zajęć  dla grupy 12 uczniów, przejawiających trudności w zakresie słuchu fonemowego.  Uczestnicy będą kształtować i rozwijać słuch fonemowy przy wykorzystaniu wielu ćwiczeń z zakresu percepcji słuchowej, różnicowania słuchowego (w tym różnicowanie dźwięczności i bezdźwięczności głosek) oraz analizy i syntezy słuchowej. Zyskają możliwość poprawienia jakości czytania i pisania, ale również rozumienia czytanego tekstu. Stworzą własną grę słuchową, popracują z programem komputerowym, a na zakończenie wezmą udział w konkursie z nagrodami.

Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Dla Polaków w wieku do 19 lat, Internet jest najważniejszym medium. Ich życie toczy się więc równolegle online (w sieci) i offline. Biegle posługują się narzędziami, więc odrabianie lekcji dzięki sieci nie stanowi dla nich problemu. Większość młodzieży spędza czas oglądając filmiki i ściągając muzykę oraz kontaktując się na portalach społecznościowych. Dzięki obecności rodziców w domu czynności te mogą być poddane większej kontroli, tak aby dzieci wypełniały swoje obowiązki związane ze zdalnym nauczaniem, a mniej czasu przeznaczały na swoje sieciowe przyjemności. Internet niesie wiele zagrożeń, ale rolą dorosłych jest pokazanie, że stwarza również wiele możliwości. Dlatego dorośli powinni towarzyszyć dzieciom w poznawaniu Internetu, a obecna sytuacja daje taką możliwość.

Zagrożenia w Internecie

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie