foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Dyżur wakacyjny
Szanowni Państwo,

oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 382 w Warszawie będą prowadziły dyżury opiekuńcze wyłącznie dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły w terminie od 1 lipca 2020 r. do 11 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo,

od 1 czerwca br. uczniowie klas 4-7 będą mieli możliwość korzystania z konsultacji. W tym celu prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami:

Drogi Uczniu...

 • Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 • Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej.
 • W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny.
 • Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
 • Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 • Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 • Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.

Szanowni Państwo,

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wraz z późniejszymi zmianami oraz w porozumieniu z organem prowadzącym, w naszej szkole zostaną zorganizowane od:

 • 18 maja br. zajęcia opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych,
 • 25 maja br. zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci kl. 1-3,

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi.

Szkoła będzie pełnić dyżur opiekuńczy i opiekuńczo-wychowawczy w godzinach 7:00 – 17:00.

Rodzice dzieci z oddziałów przedszkolnych, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej szkoły od dnia 18 maja br. proszeni są o:

Rodzice dzieci kl.1-3, którzy są w bardzo trudnej sytuacji i muszą skorzystać z pomocy opiekuńczej szkoły od dnia 25 maja br. proszeni są o:

 

Drogi Rodzicu…

ufamy, że oddając swoje dzieci pod opiekę naszej placówki mają Państwo świadomość sytuacji epidemicznej w naszym kraju i biorą Państwo pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję.

Dlatego:

 • aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia,
 • przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych,
 • nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza,
 • wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek,
 • regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie,
 • zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Zachęcamy do śledzenia na bieżąco aktualności na naszej stronie jak również wytycznych MENu i GISu:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-otwarcie-przedszkoli

https://gis.gov.pl/aktualnosci/aktualizacja-wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-z-dnia-4-maja-2020-r-koronawirus-sars-cov-2/

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/05/Wytyczne-GIS-%c5%bc%c5%82obki-przedszkola-Pierwsza-aktualizacja.pdf

Zmiana harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji (dostępny w zakładce Rekrutacja - Klasa sportowa) do klas IV sportowych, w dniach 23 marca - 18 maja br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej - do 18 maja br. tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

UWAGA! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie