foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CERTYFIKATY

Drodzy Rodzice...

z pewnością chcielibyście Państwo zapewnić swojemu dziecku właściwy poziom nauczania oraz możliwość rozwijania zainteresowań, w miłej, bezpiecznej atmosferze, pod okiem wykwalifikowanej i odpowiedzialnej kadry pedagogicznej.

My zaś jako kadra pedagogiczna chcemy, by nasza placówka nie była tylko miejscem nauki, ale miejscem, do którego wszystkie dzieci przychodzą z przyjemnością.
Chcemy też, aby uczniowie w ciekawy sposób zdobywali potrzebną wiedzę oraz uczyli się, jak być mądrym i dobrym człowiekiem, jak żyć w swej małej ojczyźnie, całej społeczności polskiej i europejskiej.

Naszym uczniom zapewniamy:

 • życzliwą i serdeczną atmosferę sprzyjającą rozbudzaniu ciekawości poznawczej oraz kształtowaniu umiejętności prawidłowej komunikacji ze światem,
 • wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną,
 • nowoczesne sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i pomoce dydaktyczne dostosowane do wieku uczniów i specyfiki przedmiotu,
 • zajęcia świetlicowe w godzinach 6:30 – 17:00,
 • naukę języka angielskiego oraz informatyki,
 • możliwość rozwijania własnych zainteresowań poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach dodatkowych, kołach zainteresowań,
 • opiekę pielęgniarską i stomatologiczną,
 • możliwość korzystania ze stołówki – ciepłe dwudaniowe domowe obiady,
 • dziennik elektroniczny Librus Synergia,
 • opiekę pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy i terapeuty pedagogicznego,
 • pomoc uczniom mającym trudności - pozostają pod opieką szkolnego pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty biorąc udział w dodatkowych zajęciach prowadzonych zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb.
 • udział w licznych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły oraz w życiu społeczno-kulturalnym dzielnicy i m.st. Warszawy.

W swoje ofercie edukacyjnej szkoła obecnie posiada:

 • oddziały sportowe o profilu: piłka siatkowa (dla dziewcząt) oraz piłka nożna (dla chłopców), dzięki którym uczniowie mają możliwość wszechstronnego przygotowania sprawnościowego oraz doskonalenia swojego poziomu wytrenowania,
 • na poziomie klas 6 i 7 oddziały o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i informatyki, dzięki którym uczniowie mogą poszerzać swoją wiedzę z nauk ścisłych i informatyki,
 • na poziomie klas 7 oddziały o rozszerzonym programie nauczania matematyki i języka angielskiego.

Nasza Szkoła znalazła się w elitarnym gronie warszawskich placówek wyróżnionych tytułem "Szkoły z pomysłem", co świadczy o tym, że realizujemy ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich szkolną społeczność.

Program SKS

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu "Szkolny Klub Sportowy 2021". Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie zakwalifikowała się do kolejnej edycji programu na rok 2021.

"Szkolny Klub Sportowy" to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych "SKS", skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w atrakcyjnej formie na hali sportowej.

Szanowni Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele, 

niezmiernie miło nam poinformować, że Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci otrzymała Honorowe Wyróżnienie Prezydenta m.st Warszawy "Szkoła z pomysłem" – "Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych". 

Nasza Szkoła znalazła się w elitarnym gronie warszawskich placówek wyróżnionych tytułem "Szkoły z pomysłem", co świadczy o tym, że realizujemy ciekawe inicjatywy i projekty, integrując wokół nich szkolną społeczność.

Osiągnięty sukces zawdzięczamy przede wszystkim Wam drodzy Uczniowie, to Wy mobilizujecie nas do podejmowania działań i inicjatyw. Jak również Państwu – Rodzicom i Nauczycielom, którzy wspieracie swoje dzieci i uczniów oraz dokładacie starań, by nasza współpraca przebiegała pomyślnie.

Ten zaszczytny tytuł zobowiązuje nas wszystkich do jeszcze większego zaangażowania na rzecz uczniów i budowania wizerunku  szkoły,  jako przyjaznej, otwartej, twórczej i innowacyjnej na wspieranie uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Dziękujemy i gratulujemy

Z wyrazami wdzięczności
Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 382 im Warszawskich Dzieci

1. Film

2. Szkoła z pomysłem na wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - podjęte działania

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie