foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Godziny pracy:

 

p. Cieślicka Anna

Poniedziałek: 9:30 - 11:30

Wtorek: 9:00 - 13:00

Środa: 8:00 - 13:00

Czwartek: 8:00 - 11:00 oraz 12:20 - 13:20

Piątek: 8:00 - 13:00

 

p. Duma Patrycja

Poniedziałek: 9:00 - 15:00

Wtorek: 8:00 - 14:00

Środa: 8:00 - 14:00

Czwartek: 9:00 - 14:00

Piątek: 8:00 - 14:00

  

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego

 

Regulamin uczęszczania na zajęcia terapii logopedycznej

 

Zaburzenia rozwoju mowy

 

Etapy rozwoju mowy

 

Ćwiczenia i zabawy logopedyczne stymulujące rozwój mowy dziecka

 

Ćwiczenia i zabawy relaksacyjne dla dzieci jąkających się

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie