foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Podobny obraz

Informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 (harmonogram, zasady oraz kryteria rekrutacji) znajdą Państwo na stronie Biura Edukacji pod adresem:

http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja

 

Planujemy otworzyć 2 oddziały przedszkolne:

Zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Kryteria rekrutacji do oddziałów przedszkolnych.

Harmonogram rekrutacji do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

 

Planujemy otworzyć 4 klasy pierwsze: 

Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych.

Kryteria rekrutacji do klasy I w szkołach podstawowych.

Harmonogram rekrutacji do klasy I w szkołach podstawowych.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie