foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

CERTYFIKATY

TESTY SPRAWNOŚCIOWE DO IV KLASY SPORTOWEJ O PROFILU:
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT I PIŁKA NOŻNA CHŁOPCÓW
NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Zestaw prób sprawności motorycznej przygotowanych dla dziewcząt

1. Skok w dal z miejsca.
Ćwiczący staje w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle przed wyznaczoną linią. Po jednoczesnym odbiciu obunóż wykonuje skok w dal.
Skok mierzony jest od linii skoku do najbliższego punktu podparcia.
Próba  wykonywana jest dwukrotnie.

2. Skok dosiężny
Ćwiczący staje bokiem do ściany (ręką sprawniejszą)pod zawieszoną taśmą mierniczą, unosi ramię w górę i zaznacza miejsce dotknięcia taśmy. Następnie odsuwa się od ściany tak, aby móc wykonać swobodny zamach. Wykonuje półprzysiad z zamachem ramion i skacze w górę z jednoczesnym wyciągnięciem ramienia zamachowego w celu dotknięcia taśmy jak najwyżej. Od uzyskanego wyniku odejmuje się zasięg. Punktowana jest różnica mierzona w centymetrach.
Próba wykonywana jest dwukrotnie.

3. Rzut piłką lekarską (2 kg)
Rzut wykonywany zza głowy w przód, próba wykonywana jest dwukrotnie.

4. Bieg wahadłowy (4x10m)

5. Bieg sprinterski na dystansie 50 m

Zestaw prób sprawności motorycznej przygotowanych dla chłopców

1. Skok w dal z miejsca
Ćwiczący staje w lekkim rozkroku ze stopami ustawionymi równolegle przed wyznaczoną linią. Po jednoczesnym odbiciu obunóż wykonuje skok w dal.
Skok mierzony jest od linii skoku do najbliższego punktu podparcia.
Próba  wykonywana jest dwukrotnie.

2. Bieg sprinterski na dystansie 50 m

3. Technika specjalna – strzał z wyznaczonego miejsca na bramkę

4. Technika specjalna –uczeń na zadanie przeprowadzić piłkę jak najszybciej z linii STARTU dookoła tyczek A,B,C,D do linii mety. Odległość między tyczkami wynosi 9m.

5. Gra właściwa – drużyny 4 osobowe (4x4)

Oceniane elementy gry:

  • zaangażowanie w grę w ataku,
  • zaangażowanie w grę w obronie,
  • współpraca z zawodnikami,
  • decyzyjność (podanie, strzał, drybling).

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozpoczął się proces rekrutacji do klasy IV sportowej na rok szkolny 2021/2022. W oddziale tym będzie prowadzone szkolenie sportowe w dyscyplinach:

  • piłka siatkowa dziewcząt,
  • piłka nożna chłopców.

 

Regulamin klas sportowych w naszej szkole

Harmonogram rekrutacji do klasy sportowej

Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów

Podanie o przyjęcie do klasy sportowej

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy sportowej

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie