foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

X edycja ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli"

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do  X edycji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". Program realizowany jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele te są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego, ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

Uważamy, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Koordynator programu – Justyna Czarnecka

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie