foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Projekt: "Od grosika do złotówki"

W roku szkolnym 2019/2020 klasy: 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h biorą udział w projekcie "Od grosika do złotówki" utworzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Finansów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Głównymi celami programu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu oraz nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Prezentacja dla Rodziców - "Wprowadzamy dziecko w świat finansów i przedsiębiorczości".

Projekt: "MĄDRZY CYFROWI"

Nasza szkoła przystąpiła do projektu MĄDRZY CYFROWI, jest to program łączący edukację moralną i rozwijanie postaw prospołecznych nastolatków z podnoszeniem ich kompetencji cyfrowych.

 Projekt realizowany jest przez Fundację ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom przy wsparciu Google.org.

 "Podczas zajęć warsztatowych młodzież zostanie wprowadzona w świat wartości, takich jak: szacunek, uczciwość, mądrość oraz odwaga cywilna. Uczniowie w kreatywny sposób będą poznawać wartości, dyskutować o nich, a także uczyć się podczas ćwiczeń praktycznych ich rozpoznawania i nazywania, tak by w codziennym życiu umiejętnie je okazywać i nimi się kierować. Jednocześnie podczas zajęć ich uczestnicy będą rozwijać umiejętności cyfrowe, ucząc się tworzenia oraz obrabiania grafik i zdjęć, podstaw montażu trójwymiarowego wideo, narzędzi do pracy w chmurze, czy zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu."

Zachęcamy wszystkich uczniów klas 6 i 7 do udziału w projekcie.

Koordynatorzy projektu:

Joanna Wancerz i Marzena Kubecka

Projekt: "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł"

W trakcie roku szkolnego 2019/20 dzieci z klasy: 2a, 2b, 2e, 3f wezmą udział w projekcie "Przedsiębiorczość. Jak zrealizować pomysł" jest jednym z projektów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych stworzonych przez Fundację Uniwersytet Dzieci, który został doceniony przez Ministra Edukacji Narodowej i objęty jego honorowym patronatem. W ramach projektu dzieci będą miały możliwość uczestnictwa w ciekawych lekcjach. Dzięki zaangażowaniu i inicjatywie nauczycieli będą uczyły się poprzez zabawę, doświadczenia i dowiedzą się, jak wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. W ten sposób rozwiną kompetencje potrzebne w dorosłym życiu m.in. planowanie, krytyczne myślenie, wyciąganie wniosków i współpraca w grupie.

X edycja ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli"

W roku szkolnym 2019/2020 nasza szkoła przystąpiła do  X edycji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje Dane – Twoja Sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli". Program realizowany jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka oraz Ministra Edukacji Narodowej w celu podniesienia kompetencji nauczycieli oraz kształtowania świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów. Partnerem wspierającym program jest Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

Celem programu jest poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych oraz kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.

Cele te są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego, ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie).

Uważamy, że odpowiednia wiedza i kształtowanie nawyków w obszarze ochrony prywatności i danych osobowych umożliwi dzieciom i młodzieży odpowiedzialne i bezpieczne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Koordynator programu – Justyna Czarnecka

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie