foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Program SKS

Decyzją Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Unia Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza po raz kolejny została wybrana na Operatora Wojewódzkiego Programu "Szkolny Klub Sportowy 2021". Operatorem Krajowym Programu podobnie jak w latach ubiegłych będzie Instytut Sportu.

Szkoła Podstawowa nr 382 im. Warszawskich Dzieci w Warszawie zakwalifikowała się do kolejnej edycji programu na rok 2021.

"Szkolny Klub Sportowy" to program, nawiązujący do sprawdzonej formuły szkolnych, pozalekcyjnych zajęć sportowych "SKS", skierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. SKS stanowi narzędzie stymulowania podejmowania aktywności fizycznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży o mniejszej sprawności fizycznej, rzadziej podejmujących aktywność fizyczną w czasie wolnym, nieobjętych regularnymi formami aktywności fizycznej, np. treningami w klubie sportowym. Systematyczne pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach programu SKS są prowadzone w atrakcyjnej formie na hali sportowej.

Projekt sportowy Pho3nix

Pho3nix Active School to akcja sportowa, która ma na celu poruszyć dzieci z całej Polski oraz zaangażować je w inspirujące inicjatywy sportowe. W pierwszej edycji akcji w 2021 roku udział weźmie ponad 500 szkół podstawowych i blisko 200 000 uczniów i uczennic. Dla najaktywniejszych dzieci i szkół przewidziane są atrakcyjne nagrody w ramach dwóch konkursów. Finałem akcji są dziewięciodniowe obchody Międzynarodowego Dnia Sportu – od 6 do 14 kwietnia 2021 roku.

Nauczyciele wychowania fizycznego na bieżąco będą informowali uczniów o zadaniach związanych z akcją.

Realizacja działań w ramach programu "Twoje Dane Twoja Sprawa"
 1. Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
  Podczas godzin wychowawczych zostały przeprowadzone zajęcia na temat poszanowania praw dzieci w kontekście ochrony prywatności i danych osobowych przy wykorzystaniu scenariusza "Pozwólcie, że przedstawię nasza nowa koleżanka Prywatność". Dodatkowo przygotowana została gazetka o prawach ucznia, w całej szkole rozwieszone zostały niebieskie balony – specjalnie, by uczcić święto wszystkich dzieci! Tego dnia również czynny udział w świętowaniu praw dziecka wziął radiowęzeł, uświetniając przerwy muzyką o tej tematyce.

 2. Apel profilaktyczny #NIEDLAHEJTU przygotował zespół specjalistów naszej szkoły.
  Uczniowie dowiedzieli się, czym różni się hejt od opinii, poznali konsekwencje prawne oraz zdobyli wiedzę na temat tego, w jaki sposób walczyć z hejtem. Gościem specjalnym był Pan Kuba Jurzyk, który opowiedział uczniom jak wygląda odbiór hejtu z perspektywy artysty. Celem apelu było uświadomienie uczniom jak bezpiecznie i świadomie wykorzystywać technologie informatyczno-komunikacyjne oraz wyrażać swoją opinię w sieci. Podczas apelu został ogłoszony konkurs dla uczniów klas 4-7 dotyczący omawianej tematyki. Zwycięzcami konkursu zostały klasy 4s i 5s.
 3. Dzień Bezpiecznego Internetu zorganizowany przez nauczycieli informatyki.
  W tym roku podczas DBI szczególną uwagę zwróciliśmy uczniom na dane osobowe i ich ochronę w Interencie. W miesiącu lutym, podjęliśmy szereg działań i inicjatyw mających na celu promocję kultury szacunku w sieci. We wszystkich klasach w ramach zajęć informatyki przeprowadzone zostały zajęcia o tematyce dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Podczas tych zajęć powstało wiele ciekawych prac: komiksy, memy, animacje w Scratch-u, chmury wyrazowe, Zasady Bezpiecznego Korzystania z Internetu.

 4. Dzień Ochrony Danych Osobowych
  28 stycznia obchodziliśmy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Uczniowie mieli okazję wziąć udział w grze korytarzowej, podczas której dowiedzieli się, czym są dane osobowe oraz jakich zasad należy przestrzegać, aby je chronić. Ponadto, młodzież szkolna, miała możliwość pokazania swojej kreatywności w dwóch kategoriach: przygotowania plakatu lub memu na temat ochrony danych osobowych. Uczniowie rozwiązywali również różne łamigłówki, rebusy, krzyżówki promujące wśród dzieci zasady ochrony danych osobowych. Wzięli udział w grze kahoot "Bezpieczne korzystanie ze sprzętu mobilnego".

  Dzieci z klas 1-3 podczas zajęć na świetlicy poznały bajki "Dzieciaka i Loco przygody w sieci". Postaci z bajki mają za zadanie uczyć najmłodszych użytkowników Internetu, jak w świadomy i bezpieczny sposób powinni korzystać z dobrodziejstw nowych technologii, w obrazowy sposób pokazują, jakie mogą być konsekwencje nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań w sieci. Zostały one zrealizowane w ramach projektu System informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa.

Projekt: "Od grosika do złotówki"

W roku szkolnym 2019/2020 klasy: 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2g, 2h biorą udział w projekcie "Od grosika do złotówki" utworzonego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości pod Patronatem Honorowym Ministerstwa Finansów. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Głównymi celami programu jest nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu oraz nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań. Propozycje zawarte w programie stanowią unikalną na polskim rynku edukacyjnym ofertę wzbogacającą doświadczenia dzieci o wiedzę i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa a także przydatne we współczesnym świecie jako początek edukacji najmłodszych.

Prezentacja dla Rodziców - "Wprowadzamy dziecko w świat finansów i przedsiębiorczości".

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie