foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Innowacja: "LEGO PROGRAMOWANIE" w kl. 1e

Pomysł na wprowadzenie innowacji z programowania za pomocą klocków LEGO zrodził się w trakcie nauki, obserwacji dzieci klasach młodszych. Programowanie staje się trzecim językiem, po ojczystym i angielskim, który należy znać, żeby być świadomym członkiem społeczeństwa. Dzięki wykorzystaniu znanych dzieciom  klocków LEGO i pojęć wziętych z życia uczniowie będą zachęcani i zmotywowani, by swobodnie myśleć, pisać i mówić o matematyce, fizyce i technice.

WeDo 2.0 obejmuje projekty z zakresu:

  • nauk przyrodniczych,
  • fizyki,
  • nauk o Ziemi i Kosmosie,
  • inżynierii,
  • myślenia komputacyjnego.

Zaprojektowany zestaw WeDo 2.0 zawiera wszystko co jest potrzebne do rozbudzenia ciekawości uczniów i zainteresowania ich edukacją informatyczną, matematyczną,  techniczną i przyrodniczą.

Zestaw konstrukcyjny do robotyki LEGO Education WeDo 2.0, przeznaczony dla dzieci w wieku od 7 do 9 lat, został wydany w 2009 r. i pozwolił młodszym odbiorcom zasmakować robotyki. Zestaw zawiera klocki LEGO oraz jeden silnik, dwa czujniki i hub, który łączy zbudowany model z komputerem. Przy pomocy prostego wizualnego języka programowania można powołać roboty do życia.

Cel główny:

Rozbudzenie ciekawości uczniów i zainteresowania ich edukacją informatyczną, matematyczną,  techniczną i przyrodniczą.

E-nauczanie i e-ćwiczenia dla naszych uczniów!

Nauczyciele poloniści pracujący na podręcznikach z wydawnictwa WSiP mają możliwość korzystać z platformy WSiPnet.

Tak też jest w naszej szkole!

Aktualnie chętni uczniowie z klas 6 pracują z programem wydawnictwa. Czym on jest? Czym są e-ćwiczenia i testy? Dlaczego z tego korzystamy?

E-ćwiczenia na WSiPnet.pl to blisko 13 tysięcy zadań wchodzących w skład testów, które nauczyciel zadaje uczniowi oraz różnorodne ćwiczenia do samodzielnej powtórki materiału przez ucznia.

Zostały uporządkowane wg punktów podstawy programowej, co sprawia, że są to uniwersalne zestawy zadań do wykorzystania w pracy z uczniami oraz doskonałe materiały edukacyjne pasujące do podręczników.

Dzięki występującym na platformie określonym typom zadań, e-ćwiczenia stanowią dla ucznia doskonały trening przed sprawdzianami, na koniec semestru i roku szkolnego. System automatycznie sprawdza rozwiązane testy i w przejrzysty sposób prezentuje wyniki zarówno klasy, jak i pojedynczego ucznia.

Dodatkowo nowoczesna komunikacja nauczyciela z uczniami za pomocą platformy WSiPnet.pl pozwala na zadawanie prac domowych, w tym gotowych testów WSiP – opracowanych przez metodyków z wieloletnim doświadczeniem.

System umożliwia wygodne odsyłanie prac domowych, przekazywanie bieżących informacji uczniom, dołączanie własnych plików oraz przypomina o nadchodzących terminach prac domowych i testów.

Nasi uczniowie w każdym tygodniu otrzymują do rozwiązania 1 elektroniczny test związany z podstawą programową. Rozwiązują go, a nauczyciel na bieżąco ma wiedzę, co należy jeszcze utrwalić, co nie stanowi żadnego problemu. Już ponad 30 uczniów aktywnie pracuje!

Nagrodą jest bardzo dobra ocena cząstkowa za 3 odpowiednio punktowane testy rozwiązane przez ucznia. Nikt nie otrzymuje słabej oceny, to forma ćwiczeń, innej komunikacji z uczniem i nowoczesności w nauczaniu.

Innowacje elektroniczne w nauczaniu języka polskiego to udowodnienie uczniom, że nauka może być oryginalna, ciekawa i oczywiście z wykorzystaniem ich ulubionego narzędzia – tabletu, komputera….

p. Bożena Escher

INNOWACJA POLONISTYCZNA:

"Czytam - rozumiem - wnioskuję - argumentuję"

REALIZUJE ZAŁOŻENIA POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA

Osiągnięcia ucznia w szkole podstawowej w dużej mierze oceniane są egzaminem zewnętrznym po klasie ósmej. Rolą szkoły jest rzetelne przygotowanie go do tego sprawdzianu wiedzy i umiejętności. Co roku wyniki testów kompetencji poddawane są wnikliwej analizie. Wynika z niej, że największą słabością uczniów jest tworzenie różnego rodzaju form wypowiedzi pisemnych i czytanie ze zrozumieniem.

Chcąc aby ten stan rzeczy uległ poprawie, a także mając na względzie poprawę jakości pracy szkoły, wprowadziliśmy niniejszą innowację dla uczniów uzdolnionych z klas 6 i chętnych do systematycznej pracy.

Każdego tygodnia, w ramach dodatkowych dwugodzinnych zajęć, uczniowie tworzą różnorodne formy wypowiedzi o praktycznym charakterze oraz kształcą umiejętność czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstów- głównie ponadprogramowych.

Oglądamy filmy, recenzujemy je niczym krytycy; analiza wiersza to wyjątkowe wyzwanie, które dostarcza dużo wiedzy i trochę humoru, pisanie podania o pracę, listu motywacyjnego, CV – czemu nie, gdy się ma 12 lat!!!

A może wywiad… na tematy poważne i trudne, błahe i codzienne… jak się do tego przygotować, jak szanować uczestnika dyskusji, o tym także tylko na naszych zajęciach…. Wystarczą chęci, wiedza i wyobraźnia!!!

Wszyscy uczestnicy zajęć będą biorą udział w ogólnopolskich humanistycznych konkursach.

p. Bożena Escher

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie