foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Kl. 4s na łonie natury
 
Jedne z zajęć przyrody odbyły się w terenie. Cieszymy się bardzo, bo naprawdę były extra.  Najpierw poznaliśmy drzewa i krzewy rosnące w obejściu szkoły. Nauczyliśmy się rozpoznawać mchy i prosty.
Wiemy, że niezwykłość tego przedmiotu polega na tym, iż dotyczy niemal całego otaczającego nas świata i prawie wszystkich dziedzin życia.
Dowiedzieliśmy się już co to jest przyroda i jakie są jej składniki, potrafimy rozróżnić elementy przyrody ożywionej oraz nieożywionej. Wiemy też, jak zmysłami możemy rozpoznawać przyrodę. Każdy jest też świadom jakie przyrządy i pomoce ułatwiają przyrodnikowi poznanie tej ogromnej, fantastycznej natury.
Zajęcia przyrody w kl. 4d
 
W tym roku rozpoczęliśmy przygodę w klasie 4. W zasadzie wszystko jest inne, może nawet bardziej ciekawe, bo spotyka nas dużo nowości. W młodszych klasach na przykład poznawaliśmy przyrodę a teraz zgłębiamy jej tajniki, poznajemy ciekawostki, odkrywamy jej tajemnice. Na jednej z lekcji udaliśmy się w teren, żeby poznać nasze otoczenie.
Niezwykłość tego przedmiotu polega na tym, że dotyczy niemal całego otaczającego nas świata i prawie wszystkich dziedzin życia.
Dowiedzieliśmy się już co to jest przyroda i jakie są jej składniki, potrafimy rozróżnić elementy przyrody ożywionej oraz nieożywionej. Wiemy też, jak zmysłami możemy rozpoznawać przyrodę. Każdy jest też świadom jakie przyrządy i pomoce ułatwiają przyrodnikowi poznanie tej ogromnej, fantastycznej natury.
Kl. 4e poznaje przyrodę
 
Rozpoczęliśmy w tym roku naukę przyrody. I choć w klasach młodszych sporo nauczyliśmy się na temat tego co nas otacza, to teraz poznajemy to dokładniej. Na jednej z lekcji udaliśmy się w teren, żeby poznać nasze otoczenie.
Niezwykłość tego przedmiotu polega na tym, że dotyczy niemal całego otaczającego nas świata i prawie wszystkich dziedzin życia.
Dowiedzieliśmy się już co to jest przyroda i jakie są jej składniki, potrafimy rozróżnić elementy przyrody ożywionej oraz nieożywionej. Wiemy też, jak zmysłami możemy rozpoznawać przyrodę. Każdy jest też świadom jakie przyrządy i pomoce ułatwiają przyrodnikowi poznanie tej ogromnej, fantastycznej natury.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie