foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Klasa 3g w krainie pieczywa
 
21.09.17 klasa 3g w ramach podsumowania zajęć o chlebie wybrała się do Galerii Wypieków. Uczniowie zobaczyli i posmakowali różne rodzaje pieczywa, obejrzeli urządzenia wykorzystywane dawniej i dziś do produkcji chleba. 
Było smacznie i wesoło.

Wycieczka klasy 5a do Sejmu RP

18 września 2017 roku klasa 5a wybrała się na wycieczkę do Sejmu RP przy ul. Wiejskiej celem prezentacji skróconego wykładu dotyczącego historii i współczesności polskiego parlamentaryzmu. Wykład został połączony ze zwiedzaniem m. in. galerii Sali Posiedzeń, hallu głównego, gdzie znajduje się tablica upamiętniająca posłów II Rzeczypospolitej, którzy zginęli w czasie II wojny światowej oraz tablica upamiętniająca parlamentarzystów, którzy zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, a także gablota z laskami marszałkowskimi. Dzieci przespacerowały się również Korytarzem Marszałkowskim. Przedstawiona i omówiona została także makieta wszystkich zabudowań sejmowych.

Była to ciekawa lekcja współczesnej historii.

24. edycja akcji Sprzątanie świata - Polska przebiega pod hasłem:
„Nie ma śmieci - są surowce"

 

Celami tegorocznej akcji są: zmiana postrzegania odpadów jako „śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie Polaków do działania na rzecz środowiska i promowanie obowiązującego od 1 lipca 2017 roku standardu selektywnej zbiórki. Ukazywać także będziemy korzyści z Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, segregacji odpadów oraz poszanowania zasobów środowiska.

Cała nasza szkoła włączyła się w tę wspaniałą akcję i dnia 15 września chwyciliśmy za worki na śmieci, by uporządkować okolicę naszej placówki. Później przypomnieliśmy sobie jak ważna jest segregacja i jakie kolory mają specjalnie do tego przygotowane pojemniki.

To był naprawdę dzień oddany naszej Ziemi.

Międzynarodowy Dzień Kropki

15 września w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kropki. Tego dnia głównym elementem stroju były kropki. Na lekcjach języka angielskiego uczniowie dowiedzieli się, dlaczego obchodzony jest ten Dzień, a na przerwach wykonywali kropkowe obrazy.

Głównym przesłaniem tego święta jest wiara w siebie i uświadomienie sobie, że najważniejsze, to nie poddawać się w działaniu. Nawet, jeśli coś wydaje się trudne, lub myślimy, że czegoś nie potrafimy. Wszystko zaczęło się od historii dziewczynki o imieniu Vashti, która uważała, że nie potrafi rysować. Dzięki mądrej nauczycielce plastyki, Vashti odkryła w sobie talent do malowania kropek.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Wakacje żegnajcie wakacje….          

Dnia 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej Nr 382 po raz pierwszy zabrzmiał szkolny dzwonek. Dziś zapoczątkowaliśmy pisanie nowej historii naszej szkoły. Chcemy, żeby była miejscem z tradycjami, gdzie pielęgnowane są wartości.

Nowy rok szkolny rozpoczęło ok. 968 uczniów.

O godz. 8:00 swoje rozpoczęcie mieli najstarsi uczniowie z kl. IV-V, zaś o godz. 9:30 uczniowie klas  I-III. Natomiast najmłodsi rozpoczęli swoje spotkanie z wychowawcami  o godz. 11:00.

Na wstępie Grono Pedagogiczne, rodziców i  uczniów przywitała Pani Dyrektor Agnieszka Jasitczak–Wolska wyrażając swoją radość  i dumę z tworzenia nowej placówki. Przypomniała także, że odpowiedzialność za rozwój, sukcesy i wychowanie dzieci jest wspólnym celem zarówno nauczycieli jak  i rodziców.  Wyraziła  nadzieję na miłą i efektywną współpracę z rodzicami. W uroczystości rozpoczęcia roku uczestniczyli przedstawiciele naszej dzielnicy: burmistrz Pan Wiesław Krzemień, burmistrz Pan Kazimierz Sternik. W swoich przemówieniach zapewniali o życzliwości,  otwartości i wsparciu w realizacji zaplanowanych przez szkołę przedsięwzięć. W imieniu Rady Rodziców głos zabrała Pani Edyta Bartos, która zachęcała rodziców do aktywnej pracy na rzecz szkoły.

Po przemówieniach i przedstawieniu Grona Pedagogicznego uczniowie starszych klas zaprezentowali krótki program artystyczny. Mogliśmy podziwiać talenty wokalne, instrumentalne i taneczne naszych uczniów. Nad przebiegiem uroczystości czuwały Pani Beata Obiedzińska-Pokorska, Pani Dorota Bartnik oraz Pani Alicja Żołądkiewicz.

Życzymy wszystkim, by ten nowy rok szkolny 2017/2018 był czasem pełnym radości, cierpliwości i zapału w zdobywaniu wiedzy.

Szkoła Podstawowa Nr 382 w Warszawie